Liquid tags là những logic của chương trình để điều khiển những gì các template thực hiện. Tags nằm trong khối:{% %}.

Certain tags, such as for and cycle can take on parameters. Details for each parameter can be found in their respective sections.

Tags can be broken down into four categories:

Các tag  đã biag ng:d  forcycle có thLINK "http://docs.haravan.com/themes/liquitham số có thể được tìm thấy trong khu vực tương ứng của chúng.

 Tags có LINK "http://docs.haravan.com "

Variable Tags

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.