Chương trình thanh toán hoa hồng đối tác cùng với Haravan thật dễ dàng và đơn giản.
Trong bài viết này
Làm thế nào để thực hiện thanh toán hoa hồng
Doanh thu của bạn bao gồm những gì 
Theo dõi doanh thu của bạn như thế nào
Kiến nghị về thanh toán hoa hồng 

Làm thế nào thực hiện thanh toán hoa hồng

Một khi bạn đã chuyển quyền sở hữu của cửa hàng thử nghiệm của bạn đến khách hàng của bạn, tất cả những gì bạn cần là một tài khoản PayPal hoạt để bắt đầu nhận các khoản thanh toán hoa hồng cho những công việc của bạn.

Tín dụng cho tài khoản của đối tác được tích lũy và chi ra theo lịch trình sau đây:
  • Đối với tất cả các khoản thanh toán được tạo ra giữa ngày 1 và đến ngày 15 của tháng, thanh toán sẽ được thực hiện sau 5 ngày làm việc kể từ ngày 15 của tháng.
  • Đối với tất cả các khoản thanh toán tạo ra từ ngày 16 và bao gồm cả những ngày cuối cùng của tháng, khoản thanh toán sẽ thực hiện vào 5 ngày làm việc cuối cùng của tháng.
  • Tổng số tiền doanh thu của bạn và số lượng khách hàng bạn có thể giới thiệu là không giới hạn.

Doanh thu của bạn bao gồm những phần nào 

Đối với mỗi khách hàng bạn giới thiệu Haravan, bạn sẽ nhận được 15% mức lệ phí đăng ký gói Haravan hàng tháng của họ.

Đối với các khách đang sử dụng Haravan, bạn sẽ nhận được 5% lệ phí trên giao diện và 5% lệ phí trên ứng dụng họ mua cho Tài khoản Haravan của chính họ.

Theo dõi doanh thu của bạn như thế nào

Là một đối tác của Haravan, bạn có khả năng để theo dõi khách hàng trực thuộc của mình là ai, tổng doanh thu trong kỳ lương đó được tạo ra bởi tất cả các khách hàng liên kết của bạn, và tổng doanh thu cho đến nay từ tất cả các khách hàng liên kết của bạn.

Nếu tài khoản đối tác của bạn vì một lý do gì đó không liên kết khách hàng của bạn khi họ trả chi phí cho Haravan, xin vui lòng liên hệ với người quản lý đối tác của bạn để được hỗ trợ.

Các kiến nghị về thanh toán

Nếu bạn cảm thấy doanh thu bạn nhận không đúng với những gì bạn đã làm, bạn hãy liên hệ với quản lý đối tác của bạn và trình bày các chi tiết. Chúng tôi sẽ xem lại tin nhắn của bạn và xem xét có thể làm gì để giải quyết vấn đề giúp bạn nhanh nhất.