Cửa hàng thử nghiệm có những hạn chế trên chúng để đảm bảo rằng chúng chỉ được sử dụng để phát triển.Nếu công việc của bạn vào một cửa hàng là đầy đủ và sẵn sàng để khởi động, bạn nên tay ra khỏi cửa hàng để các chủ cửa hàng để họ có thể lựa chọn một kế hoạch.

Hạn chế của các cửa hàng thử nghiệm

Một cửa hàng phải chuyển sang trả phí trước khi chủ sở hữu có thể:
  • Thêm một tên miền
  • Mua themes tính phí
  • Cài đặt ứng dụng trả phí

Chuyển cửa hàng

Để chuyển một cửa hàng sang gói trả phí:
  1. Đi tới cửa hàng Phát triển(Dev Shops ) trang trong bảng điều khiển đối tác của bạn.
  2. Tìm các cửa hàng bạn muốn chuyển, và nhấp vào Chuyển sang gói trả phí
  3. Chọn gói trả phí bạn muốn sử dụng.
  4. Chọn xác nhận