Trong bài viết này
 • Về cửa hàng thử nghiệm
 • Các tính năng chính của cửa hàng thử nghiệm
 • Tạo cửa hàng thử nghiệm đầu tiên của bạn
 • Tạo cửa hàng thử nghiệm thêm
 • Tại sao tôi không thể cài đặt ứng dụng trên cửa hàng thử nghiệm?
 • Tại sao tôi không thể thêm một miền tùy chỉnh trên một cửa hàng thử nghiệm?

Về cửa hàng thử nghiệm

Là một đối tác Haravan, bạn có khả năng tạo một số lượng không giới hạn  các cửa hàng thử nghiệm.Bạn có thể sử dụng các cửa hàng cho mục đích demo hoặc danh mục đầu tư, hoặc như là bước đầu tiên trong việc đăng ký khách hàng cho Haravan. 

Bạn tạo ra các cửa hàng thử nghiệm trên trang cửa hàng thử nghiệm của bảng điều khiển đối tác của bạn.


cửa hàng thử nghiệm là miễn phí, bạn có thể tạo bao nhiêu là tùy ý. Bạn cũng sẽ nhận được thời gian phát triển không giới hạn, vì vậy bạn nên luôn luôn sử dụng một cửa hàng thử nghiệm hơn là dùng thử website miễn phí 14 ngày. Các cửa hàng thử nghiệm miễn phí giới hạn thời gian thường được sử dụng bởi các đối tác khi họ bắt đầu vào Haravan.

Để chắc chắn rằng bạn được trả tiền cho các cửa hàng của khách hàng mà bạn phát triển, bạn phải tạo cửa hàng của họ như là một cửa hàng thử nghiệm, hoặc có khách hàng của bạn đăng ký thông qua liên kết giới thiệu của bạn. Nếu bạn cần liên kết một cửa hàng có trước vào tài khoản của đối tác của bạn, bạn phải liên hệ quản lý đối tác của bạn để thêm chúng vào tài khoản của bạn.

Chú thích

Nếu khách hàng của bạn đăng ký thông qua liên kết giới thiệu của bạn, cửa hàng của họ sẽ được xem như là một Affiliate trên dùng thử 14 ngày, không phải là một cửa hàng thử nghiệm với thời gian phát triển không giới hạn.

Các tính năng chính của cửa hàng thử nghiệm

Cửa hàng thử nghiệm có đầy đủ các tính năng của sản phẩm. Một cửa hàng thử nghiệm có quyền truy cập vào:
 • Chương trình giảm giá
 • Phục hồi đơn hàng bị xóa
 • Xây dựng báo cáo nâng cao
 • 50 đơn đặt hàng thử nghiệm
Những tính năng bị hạn chế sử dụng trong các cửa hàng thử nghiệm, và đòi hỏi một kế hoạch trả:
 • Các ứng dụng trả phí
 • Các Themes trả tphí
 • Điều chỉnh tên miền

Chú thích

Chương trình thanh toán hoa hồng yêu cầu một thẻ tín dụng được liên kết với tài khoản

Tạo cửa hàng thử nghiệm đầu tiên của bạn

Để tạo cửa hàng thử nghiệm đầu tiên của bạn:
     1. Từ bảng điều khiển Haravan Đối tác của bạn, nhấp vào Cửa hàng thử nghiệm (Dev Shop ).  
     2. Bấm vào Tạo cửa hàng thử nghiệm mới .

    3. Điền vào các chi tiết cửa hàng.

    Bạn phải điền thông tin đầy đủ gồm:
 • Tên cửa hàng
 • Mục đích tạo cửa hàng thử nghiệm
 • Một mật khẩu để đăng nhập cửa hàng của bạn.
      4. Nhấp vào Tạo mới để tạo ra các cửa hàng.
      Khi các cửa hàng được tạo ra, bạn có thể đăng nhập ở ngay lập tức thông qua các liên kết ở đầu trang:

Chú thích

Bạn có thể đăng nhập vào một cửa hàng thử nghiệm bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào URL cửa hàng trên trang cửa hàng thử nghiệm của bạn.

Tạo cửa hàng thử nghiệm thêm

Khi bạn đã tạo được một hoặc các cửa hàng thử nghiệm hơn nữa, bạn có thể thêm bằng cách nhấn vàoTạo một cửa hàng thử nghiệm mới trong tiêu đề của trang cửa hàng thử nghiệm:

Tại sao tôi không thể cài đặt ứng dụng trên cửa hàng thử nghiệm?

Ứng dụng miễn phí có thể được cài đặt trên các cửa hàng thử nghiệm. Để cài đặt một ứng dụng mà có một khoản phí, các cửa hàng thử nghiệm cần phải được chuyển đổi thành website trả phí.

Tại sao tôi không thể thêm một miền tùy chỉnh trên một cửa hàng thử nghiệm?

Để thêm một miền tùy chỉnh cho một cửa hàng, nó cần phải được được chuyển đổi thành website trả phí.