BẮT ĐẦU VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC HARAVAN

Là một đối tác Haravan, bạn có quyền truy cập vào một loạt các nguồn lực và công cụ để giúp bạn trên con đường đến thành công. Trong phần đối tác tài nguyên của Dashboard đối tác của bạn, bạn sẽ tìm thấy tài liệu quảng cáo, tờ rơi, và thông tin bạn có thể chia sẻ với khách hàng tiềm năng. Thêm vào đó, chúng tôi cung cấp một số biểu ngữ - Banner Haravan sáng tạo và biểu tượng để bạn có thể sử dụng trên trang web của bạn, cũng như gợi ý về cách để thương hiệu của mình như là một đối tác của Haravan.

Chúng tôi cũng gửi một bản tin hàng tháng chứa tin tức của Haravan, thủ thuật về làm thế nào để phát triển doanh nghiệp của bạn, và các thông tin quan trọng khác. 

Nếu có bất cứ điều gì đặc biệt bạn nghĩ rằng chúng tôi có thể cung cấp có giá trị để giúp bạn bán hàng, xin vui lòng liên hệ với người quản lý đối tác của bạn (bạn sẽ nhận được một email từ họ ngay sau khi bạn đăng ký).

Luôn cập nhật các tính năng mới Haravan

Tại Haravan, chúng tôi đang liên tục phát triển tất cả các loại tính năng hữu ích cho các đối tác của chúng tôi và các cộng tác viên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật về những thay đổi của sản phẩm Haravan. Nếu có bất kỳ tính năng hoặc chức năng mà bạn nghĩ rằng sẽ giúp đỡ nền tảng cho bạn kinh doanh, liên hệ với người quản lý đối tác của bạn.

Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn hủy bỏ thành viên Chương trình đối tác của bạn, chỉ cần Liên hệ với người quản lý đối tác của bạn và họ sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình này.