Giới thiệu về Chương trình Đối tác Haravan

Chương trình đối tác Haravan giúp các công ty, cộng tác viên kinh doanh của mình tăng thu nhập bằng 3 cách. Là một đối tác Haravan, bạn có thể:
  • Giới thiệu khách hàng sử dụng dịch vụ của Haravan và kiếm được doanh thu 15% cho mỗi khách hàng bạn giới thiệu.
  • Tạo các theme ( giao diện ) và chia sẻ chúng trong Theme Store của Haravan, mỗi khách hàng mua theme của bạn, bạn sẽ được nhận 70% doanh thu cho theme đó
  • Tạo Haravan Apps, chia sẻ các App này trong Haravan App Store, mỗi khách hàng mua app này, bạn sẽ được nhận 70% doanh thu cho app đó.

Trở thành một đối tác – cộng tác viên của Haravan

Bằng cách đăng ký một tài khoản đối tác Haravan, bạn có thể bắt đầu việc giới thiệu khách hàng vào tài khoản đối tác của bạn, cũng như gửi ứng dụng đến Haravan App Store và themes để vào Haravan Theme Store.

Điều khoản dịch vụ

Bạn có thể tìm thấy các điều khoản đầy đủ của dịch vụ cho Chương trình đối tác Haravan tại đây .