Trả về tựa đề củamột Product, Page hoặc Blog Aritcle, được thiết lập tương ứng trong các trang của quản trị viên.

Input

{{page_title}}

Output

About Us

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.